Veel gestelde vragen

Hoe lees je een standaard Creditsafe kredietrapport?

Heeft u net een standaard Creditsafe kredietrapport aangeschaft op kredietrapportaanvragen.nl? Zeer verstandig, want op deze manier voorkomt u een hoop wanbetalingen. Maar waar moet je nu naar kijken bij een standaard creditsafe kredietrapport? U leest het hier.

Limit (Kredietlimiet)

Creditsafe berekend haar kredietlimieten aan de hand van jaarrekeningen, demografische kenmerken en branchegegevens. De kredietlimiet is een advies van het maximaal te verstrekken krediet.

Creditscore (Kredietscore)

De kredietscore kan je opsplitsen naar twee scores. De lokale (1-100) en de internationale (A-E). Deze scores zijn van elkaar afgeleid. Normaliter wordt er gekeken naar de internationale score:

A= Heel laag risiconiveau
B= Laag risiconiveau
C= Gemiddeld risiconiveau
D= Hoog risiconiveau
E= Geen rating

Industry quartily analysis (Kwartaal analyse sector)

Dit is de kwartaal analyse van de sector waar het bedrijf onder valt. Hier zijn onder andere de uitersten te vinden van het aantal dagen dat een factuur openstaat (Sales Outstanding) en het gemiddelde aantal dagen dat het duurt voor dat de sector haar crediteuren betaald (Payment Expectations).

Payment Expectations summary (Betalingsverwachting)

Hier leest u de betalingsbereidheid van het bedrijf. Er wordt een aantal dagen gegeven dat bedrijven uit deze sector erover doen om hun crediteuren te betalen en er wordt een aantal dagen gegeven dat de bedrijven uit deze sector gemiddeld moeten wachten voordat ze hun geld krijgen.

Letters of liability information (403 – statement)

Een 403 – verklaring geeft aan dat de holding garant staat voor de schulden van de dochteronderneming. Geadviseerd wordt om een kredietrapport van de holding op te vragen.

Commentaries (Commentaar)

U leest hier verschillende commentaren over het bedrijf. Deze kunnen negatief, neutraal of positief zijn.

Balance Sheet (Balans)

In de balans zijn alle financiële cijfers te zien, zoals de activa en de passiva van het bedrijf. U wordt geadviseerd deze cijfers aandachtig te bekijken hier volgens uw eigen conclusies uit te trekken. Mochten er een aantal woorden onbekend voor u zijn kunt u deze altijd even opzoeken in onze woordenlijst.

Ratio’s

Aan de hand van ratio’s kan u gemakkelijk conclusies trekken. Ratio’s geven de verhoudingen aan tussen twee gegeven.

Klik hier voor onze complete “Werken met standaardbedrijfs- en kredietinformatie” handleiding