• Slechts € 9,95 per kredietrapport
  • Direct in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd
  • Anoniem bestellen
  • Korting met tegoed

Hoe zorg ik er als ondernemer voor dat mijn facturen betaald worden?

26-02-2024

Bij dienstverlening en levering staan ondernemers regelmatig voor de uitdaging om afspraken te maken zonder zekerheid over tijdige betaling van hun facturen. Dit brengt het risico van insolventie met zich mee, waarbij openstaande bedragen onbetaald kunnen blijven bij een faillissement van de afnemer. Ondernemers lopen het risico dat ze nooit betaling ontvangen. Gelukkig zijn er vijf tips om dit insolventierisico te beperken.

1. Vooraf betalen/voorschotten

De meest directe manier om het risico op non-betaling te minimaliseren is door vooraf betaling te vragen. Nog voordat goederen of diensten worden geleverd. Hiermee verschuift het insolventierisico naar de afnemer.

Voorschotten, gebruikelijk in de dienstensector, zijn een alternatief. De opdrachtgever betaalt vóór de aanvang van de werkzaamheden, waardoor de dienstverlener zijn facturen kan verrekenen en eventueel een overschot terugbetaalt.

2. Korte betalingstermijnen/termijnbetalingen

Hoewel soms onvermijdelijk, kan het insolventierisico worden beperkt door de tijd tussen levering en betaling zo kort mogelijk te houden. Termijnbetalingen, vooral in de bouw gebruikelijk, scheppen vertrouwen tussen ondernemer en afnemer, maar brengen het risico met zich mee dat niet alle termijnen worden betaald bij een eventueel faillissement.

Tip! Vraag altijd een kredietrapport van uw klant op! Zo voorkomt u dat u zaken gaat doet met klanten die op voorhand al niet kredietwaardig zijn. De kosten van een kredietrapport zijn slechts 9,95 per kredietrapport, dit weegt altijd op tegen de kosten op het moment dat een factuur niet betaald wordt.

3. Directe betaling bij levering van goederen

Een traditionele methode is “gelijk oversteken”, waarbij de afnemer betaalt zodra de goederen zijn ontvangen. Dit biedt zekerheid aan de leverancier en de garantie van tijdige betaling.

4. Risico’s afdekken met zekerheidsrechten

Zekerheidsrechten, zoals een bankgarantie of eigendomsvoorbehoud, geven de schuldeiser garanties voor voldoening van zijn vordering, zelfs bij een faillissement van de afnemer. De keuze voor het juiste zekerheidsrecht hangt af van de situatie en de correcte toepassing ervan is cruciaal voor de effectiviteit.

5. Beroep op bestuurdersaansprakelijkheid

Zelfs na een faillissement zonder vooraf ingestelde zekerheden zijn er mogelijkheden om betaling te verkrijgen. In bepaalde gevallen kan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde vorderingen. Bestuurdersaansprakelijkheid geldt echter slechts onder specifieke omstandigheden, zoals bewuste wetenschap van niet-betaling bij het aangaan van een overeenkomst.

Bij het maken van beslissingen over facturering is het cruciaal om weloverwogen keuzes te maken aan de hand van ons kredietrapport en de kredietwaardigheid daarin vermeld. Ook is het belangrijk om rekening te houdend met de betrouwbaarheid van de klant, commerciële overwegingen, en de eigen financiële situatie. Zo kunt u risico’s minimaliseren en een gezonde cashflow behouden.

Terug naar het overzicht
Gerrit Schorrel
Gerrit Schorrel

Kom je er niet uit? Ik help je graag verder.