• Slechts € 9,95 per kredietrapport
 • Direct in uw mailbox
 • Bedrijven wereldwijd
 • Anoniem bestellen
 • Korting met tegoed

Privacy

Samrate B.V. verstrekt samen met Kredietrapportaanvragen.nl onderdeel en handelsnaam van Samrate kredietinformatie van bedrijven en personen online 24/7.

Samrate heeft als missie: Elk rechtmatige factuur binnen 30 dagen betaald.

Bij vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@samrate.com

PRIVACYBELEID

Samrate is van mening dat transparantie het vertrouwen tussen bedrijven vergroot. Wanneer bedrijven een beter beeld hebben van hun kansen en risico’s, opent dat de weg naar vruchtbare samenwerking worden deals gesloten en worden ideeën werkelijkheid.

Samrate genereert economische, financiële en commerciële inzichten, die bezoekers van Samrate in staat stellen betere zakelijke beslissingen te nemen en uiteindelijk concurrentievoordeel behalen.

Samrate verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten. Middels dit privacy beleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Samrate. U dient zich ervan bewust te zijn dat Samrate niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen buiten Samrate om. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Samrate respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

UW GEGEVENS

Samrate gebruikt verschillende bronnen om gegevens te verzamelen. Dit kan zijn:

 • Websites van bedrijven
 • Google Maps
 • Kamer van Koophandel
 • Kadaster
 • Sanctielijsten
 • Betrokkene zelf, met inbegrip van degene die de betrokkene vertegenwoordigen en degenen die door de betrokkende daartoe zijn gemachtigd.
 • Klanten van Samrate en de kredietrapport webshop Kredietrapportaanvragen.nl die een zakelijke of financiële relatie met ons hebben die relevant is voor het doel van het verzamelen en verwerken van data.
 • Commerciële partijen en bedrijven waarmee Samrate zaken doet.
 • Partner kredietinformatie bedrijven zoals bijvoorbeeld EDR.

Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Samrate of die van een derde partij.

COMMUNICATIE

Wanneer u een mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Samrate maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) die de website helpen om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Samrate of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

DOELEINDEN

Samrate ondersteunt bedrijven en particulieren op het gebied van bedrijfsinformatie. Al dan niet in een kredietscore- of kredietinformatierapport. Zij nemen vervolgens zelf de beslissing over:

 • Het identificeren, toetsen en/of selecteren van potentiele handelspartners.
 • Het al dan niet aangaan, voorzetten en/of beëindigen van handelstransacties.
 • Het vaststellen van de voorwaarden waaronder deze handelstransacties plaats vinden.
 • Het vaststellen van terugwinnings-, invorderings- en verhaalmogelijkheden.

Samrate gebruikt zelf persoonsgegevens om hun product ervaring op de website te verbeteren en contacten te leggen met hun klanten om hun te helpen, te adviseren en om hun toegevoegde waarde te benadrukken.

GERECHTVAARDIGDE GRONDEN

Toestemming

De betrokkene heeft zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend. Als u op een van onze websites een formulier invult dan moet je in de meeste gevallen persoonsgegevens vermelden. Samrate gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld.

Overeenkomst

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is. Dit criterium is van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wettelijk verplichting

Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting waaraan Samrate is onderworpen.

Gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van commerciële informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van Samrate of zijn klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zakendoen, te voldoen aan naleverings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

DERDEN

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en (gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.” Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DATALEK

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek, vragen wij u dit direct bij ons te melden.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij wijzen erop dat dit privacy beleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit privacy beleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Ondanks dat zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekend maken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail).

VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Henk van Vliet
Henk van Vliet

Hulp nodig met het aanvragen van je kredietrapport?