• Slechts € 9,95 per kredietrapport
  • Direct in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd
  • Anoniem bestellen
  • Korting met tegoed

Wanneer is het tijd om uw vordering uit handen te geven?

30-11-2023

Zelfs wanneer je alle juiste stappen hebt genomen van kredietrapport tot duidelijke afspraken met de klant. Kan het nog zo zijn dat de klant niet wil of kan betalen. In het bedrijfsleven is het niet ongewoon dat bedrijven aarzelen om onbetaalde facturen uit te besteden, zelfs na herhaalde herinneringen. Vaak is de angst om de relatie met de debiteur te schaden de reden hierachter.

Het is hierin belangrijk dat u overtuigd bent van uw eigen dienstverlening en optimale service aanbiedt aan de klant. Door heldere afspraken te maken en alle stappen die u heeft ondernomen om de factuur betaald te krijgen in kaart te brengen, kunt u met vertrouwen besluiten om de vordering uit handen te geven. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat dit proces soepel verloopt?

Afspraken over betalingstermijn

Bij het aangaan van zakelijke transacties worden afspraken over de betalingstermijn gemaakt. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikelijke stappen wanneer de afgesproken betalingstermijn niet wordt nagekomen.

  • Voorafgaand aan de transactie wordt vaak een offerte gestuurd waarin de dienst of het product wordt toegelicht, inclusief de betalingstermijn.
  • Bij de daadwerkelijke opdracht/levering wordt de factuur meegezonden met daarin de vermelde betalingstermijn.
  • Als de debiteur de betalingstermijn mist, volgt enkele dagen na de vervaldatum vaak een herinnering.
  • Indien de herinnering niet wordt opgevolgd, wordt telefonisch contact opgenomen en worden betalingsafspraken gemaakt.

Wat als betaalafspraken niet worden nagekomen?

Tussen facturering en betaling kunnen weken of zelfs maanden verstrijken. Wat als de debiteur ondanks factuur, herinnering en telefonische afspraak niet betaalt? Is er actief gezocht naar een oplossing? Na het beantwoorden van deze vragen kunt u een balans opmaken van de ondernomen acties of overwegen de vordering uit handen te geven.

Balans van ondernomen acties

Indien de factuur nog steeds niet is betaald en u diverse stappen heeft genomen om betaling te verkrijgen, maak dan een balans op. Lijst aan de linkerkant de stappen op die u heeft ondernomen en aan de rechterkant wat de debiteur heeft gedaan om tot een oplossing te komen.

Wanneer geeft u de vordering uit handen?

Als blijkt dat de inspanningen eenrichtingsverkeer zijn, wordt het overwegen van het uit handen geven van de vordering eenvoudiger. U kunt aan de hand van het overzicht duidelijk aangeven welke acties u heeft ondernomen, waardoor u krachtig staat in uw besluitvorming.

De voordelen

Het uitbesteden van een vordering biedt diverse voordelen. U bespaart tijd met niet-betalende klanten, vergroot de kans op succes bij een incassopartner, en niet-betalende klanten worden ‘opgevoed’ om in de toekomst op tijd te betalen

Terug naar het overzicht
Henk van Vliet
Henk van Vliet

Hulp nodig met het aanvragen van je kredietrapport?