• Slechts € 9,95 per kredietrapport
  • Direct in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd
  • Anoniem bestellen
  • Korting met tegoed

Klant failliet? Deze 5 rechten beperken uw schade

09-01-2024

In de nasleep van een klantfaillissement rijst vaak de vraag bij u als crediteur hoe u kunt voorkomen dat u met lege handen achterblijft. De praktijk toont aan dat het verkrijgen van geld na het faillissement een uitdaging is. Desalniettemin kun u als crediteur proactieve maatregelen nemen om uw positie te versterken en uw schade te beperken. Dit nieuwsartikel werpt licht op de wettelijke mogelijkheden die beschikbaar zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Voorkomen is beter dan genezen

In het kader van risicobeheer vormt een strikt debiteurenbeleid de basis voor het beperken van financiële risico’s. Het kennen van uw zakenpartners en het vermijden van langdurig uitstel van betaling zijn cruciaal. Door onze kredietrapporten op te vragen en tijdig betalingsregelingen te treffen, kunt u op zijn minst een deel van uw vordering veiligstellen.

Wettelijke voorwaarden bij een faillissement

Naast preventieve maatregelen zijn er wettelijke mogelijkheden die bijdragen aan het beperken van schade:

1. Retentierecht en recht van reclame

Het retentierecht stelt u in staat een zaak onder uw hoede te houden totdat de klant de verschuldigde bedragen heeft betaald.

Het recht van reclame biedt de mogelijkheid om goederen terug te vorderen als de factuur onbetaald blijft, met strikte termijnen voor terugvordering.

2. Eigendomsvoorbehoud

Lever producten altijd onder eigendomsvoorbehoud, wat de mogelijkheid biedt om geleverde goederen terug te halen als facturen onbetaald blijven. Contractuele overeenkomsten zijn hierbij essentieel.

3. Pandrecht en hypotheekrecht

Het verkrijgen van zekerheden zoals pandrecht of hypotheekrecht biedt bescherming. Pandrecht kan bijvoorbeeld worden gevestigd op roerende goederen zoals een auto, waarbij verkooprechten worden verkregen.

4. Borgtocht en privé garantstelling

Borgtocht door een derde partij verzekert betaling van facturen als de debiteur in gebreke blijft.

Bestuurders van een vennootschap kunnen zich persoonlijk garant stellen voor factuur betalingen, wat een extra zekerheid vormt.

5. Uw vordering indienen bij de curator

Bij een faillissement is het cruciaal om uw vordering, met voldoende bewijs, in te dienen bij de curator. Hiermee maakt u aanspraak op een deel van de beschikbare gelden voor crediteuren.

Het terugvragen van btw bij de fiscus is mogelijk met een verklaring van de curator over het uitblijven van betaling.

Juridisch advies is essentieel

De hier genoemde mogelijkheden bied u als crediteur meer speelruimte dan vaak gedacht. Niettemin is het raadzaam om altijd juridisch advies in te winnen bij een specialist om volledig op de hoogte te zijn van rechten en plichten. Door proactieve maatregelen te nemen en juridische stappen te overwegen, kunnen crediteuren hun financiële risico’s effectief beheersen en schade minimaliseren.

Terug naar het overzicht
Henk van Vliet
Henk van Vliet

Hulp nodig met het aanvragen van je kredietrapport?