• Slechts € 9,95 per kredietrapport
  • Direct in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd
  • Anoniem bestellen
  • Korting met tegoed

Heeft de AVG wet een impact op kredietrapporten?

11-07-2018

Dit is een vraag die meerdere wel zullen hebben: hoe kunnen kredietrapporten worden afgegeven onder de nieuwe wet? Is het niet veel strenger geworden?

AVG Artikel 6. F)
De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan de onderstaande voorwaarde is voldaan: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen*.

Wat houdt dit in?
Middels deze artikel is dus de verwerking van desbetreffende data toegestaan ten behoeve van de legitieme belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden nagestreefd. Verder wordt gesteld dat de verantwoordelijke persoonlijke gegevens kan verwerken zonder toestemming als dat er een echte en legitieme reden voor is. Dit kan, zoals in onze geval,  commerciële voordelen zijn.Het legitieme belang dat wij hierin hebben, is dat we bedrijven helpen om financiële risico’s te mijden en onze klanten in staat stellen betere zakelijke en economische beslissingen te nemen.

Verandert er iets binnen het kredietrapport?
Nee, u kunt dus gerust een kredietrapport bestellen. Dit kan eenvoudig op kredietrapportaanvragen.nl vanaf slechts 6,95 euro per stuk.

* http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm

Terug naar het overzicht
Gerrit Schorrel
Gerrit Schorrel

Kom je er niet uit? Ik help je graag verder.