Kredietrapport personen Nederland, EDR

Meer inzicht door een Kredietrapport personen Nederland, EDR

De kredietwaardigheid van een persoon (consumenten) is moeilijk van het gezicht af te lezen. Iemand kan veel schulden hebben en toch in een dure auto rijden. Om voor u toch een indicatie van kredietwaardigheid te krijgen, werken wij hierin samen met EDR consumenten toetsing.
Het Personen kredietrapport van EDR is voor u de oplossing die tijdens het acceptatieproces kan worden ingezet om actief kredietrisico’s bij uw klanten te reduceren. Met een minimale input krijgt u direct een indruk over het betalingsgedrag van uw potentiële klant (consument). Wij leveren via de koppeling met EDR u in enkele seconden de zekerheid om een zakelijke relatie aan te gaan of andere maatregelen te nemen om uw kredietrisico te managen.
Meer informatie

Kredietrapport powered by EDR

Vraag een kredietrapport aan!

  Let op! Dit personen kredietrapport van EDR is alleen beschikbaar voor bedrijven met een geverifieerd account.
  Log in op uw account of registreer uw account.

  Onze voordelen
  • Vanaf € 4,95 per kredietrapport
  • Korting met een kredietrapport tegoed (Info)
  • Binnen 5 minuten in uw mailbox
  • Bedrijven wereldwijd (Landen)

  Uitgebreide informatie Kredietrapport personen Nederland, EDR

  Voordelen

  •  Zeer voordelig en snel
  •  Alleen online via Kredietrapportaanvragen.nl
  •  Unieke en betrouwbare data

  Extra informatie

  Hieronder geven wij u extra informatie over de scorebepaling personen kredietrapport EDR (Credit Rating System).

  Het CRS zal een scoregetal produceren tussen 0 en 100, waaruit af te leiden valt hoe groot het risico wordt geacht (lage score) dat men loopt indien er een zakelijke transactie met de debiteur wordt gedaan. De basis voor dit scoregetal wordt opgebouwd uit een drietal verschillende scorecomponenten (score 1, score 2 en score 3). Hieronder volgt een uiteenzetting van de scorecomponenten die de grondslag vormen voor de berekening van de score.

  Score 1 – Individuele EDR – Risico beoordeling

  Deze score heeft betrekking op de persoonlijke gegevens omtrent een persoon waarover advies gewenst is. Deze score weegt zeer zwaar mee in het berekenen van de eindscore.

  Score 2 – Statistische regio beoordeling

  Deze score is gebaseerd op de leefomgeving van de persoon waarover advies gewenst is. De tijdens de toetsing opgegeven informatie wordt vergeleken met informatie die feitelijk afkomstig is van openbare bronnen en wordt door EDR gewogen en beoordeeld. Deze score weegt maar in beperkte mate mee in het berekenen van de eindscore.

  Score 3 – EDR regio betalingsbeoordeling

  Deze score is eveneens gebaseerd op de statistische informatie uit het onderzochte postcodegebied. Deze informatie is echter afkomstig uit de databanken van EDR zelf en heeft voornamelijk betrekking op het aantal negatieve en/of positieve ervaringen die door EDR geregistreerd zijn. Deze score weegt maar in beperkte mate mee in het berekenen van de eindscore om te voorkomen dat een persoonlijk goed scorende, als gevolg van een extreem lage score 3 wordt afgewezen.

  Overige indicatoren

  Naast de weging van score 1, 2 en 3 zijn ook een tweetal indicatoren van invloed op het uiteindelijke score resultaat. Deze indicatoren houden op basis van een telling bij hoe betrouwbaar, of onbetrouwbaar, de inhoud van de opgegeven datavelden, en of combinaties daarvan zijn. De tellingen worden bijgehouden in een zogenaamde fraudeteller en een betrouwbaarheidsteller, en zullen uiteindelijke meewegen in de berekening van de definitieve eindscore.

  Score 4 – Eindscore

  Na het samenstellen van de scores 1, 2 en 3, wordt op basis van een formule een getal gevormd voor de eindscore.  Dit getal wordt vervolgens weer verrekend met de uitkomsten van de fraude teller en de betrouwbaarheidsteller en de uitkomst daarvan is de uiteindelijke eindscore (score 4).

  EDR geeft alleen een negatief oordeel over een consument indien wij harde (aantoonbare) negatieve persoonsgebonden data tot onze beschikking hebben. In het geval van een positief oordeel kunnen wij nog een onderscheid maken in hoe goed de klant is.


  Let op!
  Deze toetsing van personen is uitsluitend bedoelt voor bedrijven. U zult voordat u een persoonskredietrapport(en) kunt afnemen eenmalig een overeenkomst moeten tekenen. Dit hebben wij in uw account zo eenvoudig mogelijk voor u geregeld.

  Vragen?

  Heeft u vragen over de persoonskredietrapport van EDR? Neem dan gerust contact met ons op.